Thánh nhí thuyết giảng như "cụ non"

Đăng ngày 11-11-2014
Cậu bé luôn mồm thuyết trình và nói Listen to me, Linda