"Ơ mẹ lấy mất cam của con!"

Đăng ngày 28-10-2014
Cô bé vô cùng ngây thơ và đáng yêu khi mẹ lấy cam của cô bé.