Béo có đồng nghĩa với xấu

Đăng ngày 03-11-2014
Cùng trả lời cho câu hỏi: Béo có đồng nghĩa với xấu.